tamberga logo

...

Anita Tamberga

Vadošā partnere.  Zvērināta advokāte

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Ētikas komisijas locekle (2008-2016)

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisijas locekle
Anita Tamberga

 

 

"Eksistence ir fakts, dzīvošana ir māksla"

 

Darbības jomas:

- Komerctiesības un komercdarījumi

- Darījumi ar nekustamo īpašumu

- Darba tiesības

- Uzņēmumu apvienošana un iegāde

- Ārstniecība un farmācija

- Darījumu strukturēšana

- Maksātnespēja, tiesiskā aizsardzība un restrukturizācija

- Būvniecības tiesības

- Starptautiskā transporta tiesības

- Tiesvedība

- Enerģētikas tiesības

- Uzņemta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā (1998)

 

Izglītība:

- Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte(Dipl. iur. 1992, Mag. iur. 1996)

- Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūts, absolventu programma (1994)

- Djūka Universitātes Juridiskā skola un Briseles Brīvās Universitātes juridiskā skola, Starpnacionālo tiesību vasaras institūts (1996)

- Baltijas Izglītības programma, Dānija (1993)

 

 

 

Lāsma Šimanska

Zvērināta advokāte

Lāsma Šimanska

 

 

 

"Cilvēka iespējām nav robežu, izņemot tās, kuras viņš pats sev nosprauž"

 

Darbības jomas:

- Komerctiesības un komercdarījumi

- Nekustamais īpašums un būvniecība

- Darba tiesības

- Autortiesības

- Preču zīmes

- Administratīvās tiesības

- Maksātnespēja, tiesiskā aizsardzība un restrukturizācija

- Imigrācija

- Publiskais iepirkums

- Strīdu risināšana, tiesvedība un arbitrāža

- Personas datu aizsardzība

- Uzņemta Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā (2008)
 

Darba pieredze:

- Zvērinātu advokātu birojs "Loze, Grunte & Cers" (2007-2008)

- AS "Hansabanka" (pašreizējais nosaukums AS "Swedbank") (2006-2007)

- Zvērinātu advokāta Valtera Genca birojs (2002-2005)

 

Izglītība:

- Biznesa augstskola Turība, Juridiskā fakultāte (maģistra grāds tiesību zinātnē 2006)

- Biznesa augstskola Turība, Juridiskā fakultāte (sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē 2004)

 

 

 

 

Baiba Motūze

Vecākā juriste

Viviāna Puriņa

 

 

 

"Pirmais brīnišķīgā nosacījums ir godīgums".

 

  Izglītība:

 - Latvijas Universitātes LL.M. (1997-1999)

 - Latvijas Universitāte LL.B. (1992-1997)

 

 

Jana Lipe

Vecākā juriste

Viviāna Puriņa

 

 

 

"Aizrautība ir lielākā pasaules vērtība.
Tā spēj paveikt daudz vairāk kā nauda, vara un ietekme."

 

Darba pieredze:

- AS „SEB banka” (2006 – 2012)

- Zvērinātu advokātu birojs „Bērziņš, Marga un Vīnkalns” (2000 – 2006)

 

Izglītība:

- Biznesa augstskola Turība, Juridiskā fakultāte (maģistra grāds tiesību zinātnē)

- Biznesa augstskola Turība, Juridiskā fakultāte (sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē)

 
 

Baiba Ūdre

       Juriste

Baiba Motūze

 

"Nevar atgriezties pagātnē un izmainīt savu startu, bet var startēt tagad un izmainīt savu finišu".
 

Izglītība:
- Latvijas Universitāte, profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē (2014)
- Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē (2010)
- Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā (2003)
- Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu bakalaura grāds sociālajā darbā (1999)

Darba pieredze:
-  Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Ilonas Ķibildes  birojs (2016)
- Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departaments (2007-2013)
- Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Elitas Markevičas  birojs (2006 - 2007)
- Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldes Ārzemnieku apkalpošanas daļa. Uzturēšanās atļauju nodaļa (2004 – 2006)
- Nodarbinātības valsts aģentūra. Ārzemju sakaru daļa (2003 - 2004)
- Labklājības ministrija. Darba departaments. Nodarbinātības politikas nodaļa (2002 - 2003)
- Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Apdrošināšanas  uzraudzības daļa (1998- 2002) 

 

 

 

 • tamberga_2

   

   

   

   


   

                                                              Pilns juridisko pakalpojumu klāsts.

   

            Zvērināti advokāti ar vairāk kā 10 gadu darbības pieredzi.

   

                                    Profesionalitāte, par ko liecina paveiktie darbi.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  .

   
     

   

 

Copyright © 2013 Advokātu birojs Tamberga & Partneri. Visas tiesības aizsargātas. iba2