tamberga logo
Otrdiena, 07 Aprīlis 2020 16:16

Force Majeure

  Virkne ierobežojumu, kurus valstis, tajā skaitā arī Latvija, ir noteikušas pēc COVID-19 uzliesmojuma, ir ietekmējuši daudzu uzņēmumu darbību. Saistību izpilde daudziem mūsu klientiem ir kļuvusi apgrūtinoša vai pat neiespējama, tādēļ aktuāli ir kļuvuši virkne jautājumu par saistību izpildes nosacījumiem šajos apstākļos. Šajā īsajā pārskatā vēlamies norādīt uz dažiem no…
Līdz šim – soda noteikšana par pārkāpumiem darba tiesībās notika atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksam.  2019. gada 12. decembrī Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja  grozījums Administratīvās atbildības likumā, nosakot par tā spēkā stāšanās datumu 2020. gada 1. jūliju (iepriekš plānots 2020. gada 1.janvāris). 2020. gada 1.jūlijā vienlaikus ar jauno Administratīvās atbildības likumu…
Otrdiena, 26 Novembris 2019 19:43

CICERO konference Kiprā, 2019. gada novembris

Saulains, +25°C grādi. Visi labā omā.
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk tekstā - Regula) skaidri nosaka datu subjekta tiesības, kuras jāievēro pārzinim un apstrādātājam. To neievērošana paredz administratīvus naudas sodus…
Līdzšinējie personas datu apstrādes pamatprincipi likumības ungodprātības princips paliek nemainīgi, proti, jebkurai personas datu apstrādei ir jābūt tiesiskam pamatam (piem., datu subjekta piekrišana, līgums, leģitīmās intereses un citi Regulas 6.pantā noteiktie tiesiskie pamati). Pārzinis, veicot personas datu apstrādi, nodrošina godprātīgu attieksmi pret personas datiem. Godprātības princips ietver arī visus pārējos…
Ceturtdiena, 23 Augusts 2018 20:39

Vispārīgā datu aizsardzības regula

2018. gada 25. maijā ir stājusies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk tekstā - Regula).Līdz 2018.gada 4.jūlijam spēkā bija Fizisko personu datu aizsardzības likums,…
1 lapa no 8

 

Copyright © 2013 Advokātu birojs Tamberga & Partneri. Visas tiesības aizsargātas. iba2