tamberga logo
Trešdiena, 18 Marts 2015 08:37

Valdes locekļu atbildība

Autors: 
Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

Līdz ar 2015.gada 1.janvāri spēkā stājušies vairāki nozīmīgi normatīvo aktu grozījumi. Turpmāk par vienu no visplašāk apspriestajiem un vispretrunīgāk vērtētajiem –grozījumiem likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kas paredz juridiskas personas valdes locekļu atbildību.

Likums „Par nodokļiem un nodevām” ir papildināts ar jaunu nodaļu – „Juridiskās personas nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšana.” Grozījumi likumā un attiecīgi arī pievienotā nodaļa stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī, tomēr būtiski piebilst, ka likuma pārejas noteikumu 170.pants nosaka, ka nodaļa piemērojama tiem juridiskās personas nodokļu maksājumiem, kas izveidojušies pēc 2015.gada 1.janvāra.

Administratīvais process par juridiskās personas nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu no juridiskās personas valdes locekļa, kurš par valdes locekli ir bijis laikā, kad konkrētie nokavētie nodokļu maksājumi ir izveidojušies, uzsākams ir tikai tad, ja ir izpildījušies vairāki kritēriji:

- nokavēto nodokļu maksājumu summa pārsniedz 50 Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru kopsummu;

- lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir paziņots juridiskajai personai;

- ir konstatēts, ka pēc nokavēto nodokļu maksājumu izveidošanās juridiskās personas aktīvi ir atsavināti personai, kura attiecībā pret valdes locekli ir atbilst ieinteresētās personas jēdzienam Maksātnespējas likuma izpratnē;

- ir sastādīts akts par piedziņas neiespējamību;

- juridiskā persona nav izpildījusi Maksātnespējas likumā noteikto pienākumu iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu.

Lai Valsts Ieņēmumu Dienestam rastos tiesības uzsākt procesu, ir jākonstatē visi iepriekšminētie apstākļi. Trīs mēnešu laikā no akta par piedziņas neiespējamību sastādīšanas dienas Valsts Ieņēmumu Dienests brīdina juridisko personu un attiecīgo valdes locekli vai valdes locekļus par procesa uzsākšanu. Valdes loceklim ir tiesības viena mēneša laikā no brīdinājuma saņemšanas iesniegt Valsts Ieņēmumu Dienestam dokumentus, kas apliecina, ka konkrētais valdes loceklis nav atbildīgs par juridiskās personas nokavētajiem nodokļu maksājumiem.

Gadījumā, ja Valsts Ieņēmumu Dienests pieņem lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanu, šādu lēmumu personai ir tiesības apstrīdēt Valsts ieņēmumu Dienesta ģenerāldirektoram, kā arī pēcāk –pārsūdzēt tiesā.

Būtiski arī pieminēt, ka jau neilgi pēc grozījumu spēkā stāšanās publiski ir izteikts, ka grozījumi tiks apstrīdēti Satversmes tiesā.1

Lasīts 5802 reizes

 

Copyright © 2013 Advokātu birojs Tamberga & Partneri. Visas tiesības aizsargātas. iba2