tamberga logo
Ceturtdiena, 23 Augusts 2018 20:39

Vispārīgā datu aizsardzības regula

2018. gada 25. maijā ir stājusies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk tekstā - Regula).Līdz 2018.gada 4.jūlijam spēkā bija Fizisko personu datu aizsardzības likums,…
Advokātu birojs "Tamberga & Partneri" rīko CICERO konferenci un uzņem kolēģus no visas pasaules Latvijā (2018.gada 16.-19.maijs). Esam lepni, ka konference notiek tieši valsts simtgades svinību laikā un ir iespēja starptautiskos kolēģus un draugus iepazīstināt ar mūsu valts un galvaspilsētas skaistumu!      
Svētdiena, 07 Janvāris 2018 00:00

CICERO konference Deli, Indijā.

Tamberga & Partneri piedalījās CICERO konferencē  Deli, Indijā (2017. gada Novembris). Anita Tamberga un Eduards Arvīds Ķīsis prezentāja Latviju, kur 2018.gada maijā notika CICERO pavasara konference.     
Ceturtdiena, 07 Septembris 2017 21:07

Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā

Saskaņā ar grozījumiem Ēku energoefektivitātes likumā, kas stājās spēkā 2017.gada 6. jūlijā, ēkas īpašniekam, izvietojot sludinājumu vai reklāmu par ēkas vai tās daļas pārdošanu, izīrēšanu vai iznomāšanu, ir pienākums norādīt ēkas vai tās daļas energoefektivitātes rādītājus, ja saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likumā noteikto kārtību ēkai ir veikta energosertifikācija. Ēkas energosertifikāciju…
Komerclikuma 314.1 panta pirmās daļas 2. punktsparedz, ka sabiedrības darbību var izbeigt, pamatojoties uz komercreģistra iestādes lēmumu, ja sabiedrība atbilstoši Komerclikuma 12. panta ceturtajai daļai nav sasniedzama tās juridiskajā adresē un divu mēnešu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav novērsusi norādīto trūkumu. Grozījumi Komerclikumā paredz ērtāku kārtību, kādā nekustamā īpašuma īpašnieks īsākā laikā var atbrīvot savu īpašumu no…
Lāsma Šimanska un Viviāna Puriņa no 2017.gada 11. līdz 13.maijam apmeklēja Cicero League of International Lawyers konferenci Zagrebā, ko organizēja advokātu birojs Matić, Šooš Maceljski, Mandić, Stanić & Partners. Cicero 2017 konferenci noslēdza lekcija "Neverbālā komunikācija". 

 

Copyright © 2013 Advokātu birojs Tamberga & Partneri. Visas tiesības aizsargātas. iba2