tamberga logo
Saskaņā ar Ārstniecības likuma 53.pantu personas pārejošu darbnespēju konstatē ārsts vai ārsta palīgs. Pārejošu darbnespēju apliecinošo dokumentu izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Darbnespējas lapu izsniegšanas kārību regulē Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīlī izdotie noteikumi Nr. 152. Darbnespējas lapu izsniedz ārstniecības iestādes ārsts vai ārsta palīgs pēc personas personīgas apskates un izmeklēšanas,…
CICERO ir vispāratzīts starptautisko neatkarīgo juridisko biroju tīkls, kas nodrošina saites ar augstas kvalitātes specializētiem juridiskajiem birojiem, galvenokārt korporatīvo, tirdzniecības un īpašuma nozarēs. Atšķirībā no daudziem citiem starptautiskiem tīkliem CICERO sadarbojas tikai ar vienu juridisko biroju katrā valstī (izņemot ASV, tās tiesību sistēmas sarežģītības un ekonomijas dēļ, kur tiek pieļauti…
Britu tirdzniecības palāta Latvijā atbalsta tirdzniecību un investīcijas īpaši starp Latviju un Lielbritāniju. Būdami Britu tirdzniecības palātas dalībnieki, Tamberga & Partneri iegūs ievērojamas iespējas tikties ar citiem tās dalībniekiem, lai veicinātu pieredzes apmaiņu un attīstītu ilgtermiņa attiecības.     Britu tirdzniecības palāta nodrošina:   ·      platformu zinošam un ietekmīgam biznesam…
1.     Darījumi ar lauku zemi Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmo daļu zemi var iegūt īpašumā:  1)Latvijas Republikas pilsoņi;  2)valsts un pašvaldības, valsts un pašvaldību uzņēmumi (statūtsabiedrības);  3)Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta statūtsabiedrība: a) kuras pamatkapitālā vairāk nekā puse pieder Latvijas Republikas pilsoņiem, valstij vai pašvaldībai,…
Biroja „Tamberga & Partneri” vadošā partnere Anita Tamberga kopā arPeter Munday un Flemming Keller Hendriksen no Cicero Starptautisko Juristu advokātu līgas apmeklēja Lielbritānijas Tirdzniecības palātas Latvijā Rīgas biroja izpilddirektori Ivi Buce​​, lai apspriestu biznesa un juridiskās sadarbības attīstību starp Lielbritāniju un Latviju. Birojs „Tamberga & Partneri” ir gan Lielbritānijas, gan…
Otrdiena, 03 Jūnijs 2014 17:03

Komerctiesību konference 2014

2014.gada 29.maijā Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti  rīkoja ikgadējo Komerctiesību konferenci, kurā tika izskatīti jautājumi par korporatīvās pārvaldības principu nozīmi komerctiesībās. 2013.gadā Latvija ir saņēmusi uzaicinājumu pievienotiesEkonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD), līdz ar to jo īpaši aktuāli ir izvērtēt Latvijas normatīvo aktu atbilstību OECD Korporatīvās pārvaldības…

 

Copyright © 2013 Advokātu birojs Tamberga & Partneri. Visas tiesības aizsargātas. iba2