tamberga logo
Lāsma Šimanska un Viviāna Puriņa no 2017.gada 11. līdz 13.maijam apmeklēja Cicero League of International Lawyers konferenci Zagrebā, ko organizēja advokātu birojs Matić, Šooš Maceljski, Mandić, Stanić & Partners. Cicero 2017 konferenci noslēdza lekcija "Neverbālā komunikācija". 
No 2017. gada 1. janvāra fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību, nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumu, kura summa pārsniedz 7200,00 EUR (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās).
Pirmdiena, 05 Jūnijs 2017 13:10

Apbūves tiesības

2017.gada 1.janvārī stājās spēkā jauns regulējums lietu tiesībās – apbūves tiesības, papildinot Civillikuma lietu tiesību daļas trešo A nodaļu ,,Apbūves tiesība”. Apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojama un atsavināma lietu tiesība celt un lietot uz sveša zemes gabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā. Apbūves…
Otrdiena, 18 Aprīlis 2017 14:30

Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā

No 2017. gada 1. janvāra stājās spēkā 2016. gada 17. novembrī pieņemtie grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā (turpmāk – Likums). Būtiskākās izmaiņas Likumā: 1. precizēta atsevišķa īpašuma definīcija, paredzot, ka “Atsevišķais īpašums ir dzīvojamā mājā esošs būvnieciski norobežots un funkcionāli nošķirts dzīvoklis, neapdzīvojamā telpa vai mākslinieka darbnīca, kura kā dzīvojamā vai nedzīvojamā telpu…
Trešdiena, 07 Decembris 2016 00:00

Valsts nodevu apmērs tiesā

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 34.pantu par katru prasības pieteikumu — sākotnējo prasību vai pretprasību, trešās personas pieteikumu ar patstāvīgu prasījumu par strīda priekšmetu, kas iesniegts jau iesāktā procesā, pieteikumu sevišķās tiesāšanas kārtības lietās, kā arī citiem pieteikumiem, kurus iesniedz tiesā, — maksājama valsts nodeva.   Valsts nodeva par prasību, kas…
Atbilstoši Komerclikuma 169. panta pirmajai daļai “Valdes un padomes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam.”.  Saskaņā ar Komerclikuma 169. panta otro daļu “Valdes un padomes locekļi solidāri atbild par zaudējumiem, ko tie nodarījuši sabiedrībai.”. Komerclikuma  169. panta trešā daļa nosaka, ka “Valdes un padomes loceklis neatbild saskaņā…

 

Copyright © 2013 Advokātu birojs Tamberga & Partneri. Visas tiesības aizsargātas. iba2