tamberga logo
2013.gada 1.aprīlī spēkā stājās apjomīgi un būtiski grozījumi Krimināllikumā (turpmāk tekstā KL), kas paredz jaunu kriminālsodu politiku. KL jaunās redakcijas sankcijas papildinātas ar alternatīviem sodiem- piespiedu darbu un naudas sodu-, tādā veidā sniedzot tiesnešiem iespēju kombinēt sodus un biežāk piemērot ar brīvības atņemšanu nesaistītus sodus. Tāpat samazinātas sodu maksimālās un…
Pirmdiena, 01 Jūlijs 2013 03:00

Komerclikuma grozījumi

2013. gada 1. jūlijā spēkā stājās grozījumi Komerclikumā (turpmāk-Grozījumi), kuru mērķis irreiderisma apkarošana un kapitālsabiedrību dalībnieku, akcionāru un kapitālsabiedrību potenciālo pircēju tiesiskās aizsardzības palielināšana. Būtiski, ka Grozījumi palielina arī administratīvo slogu un izdevumus uzņēmējiem.   I.Ar jauno Grozījumu spēkā stāšanos papildus obligāti apliecināmajiem parakstiem uz personu pieteikuma par komersanta ierakstīšanu…
Ceturtdiena, 01 Novembris 2012 02:00

Vispārīgs ieskats būvniecības procesā

Būvniecības vispārējo pārraudzību un koordināciju valstī veic Ekonomikas ministrija. Valsts būvinspekcijas funkcijas šobrīd ir pārņēmis Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Iekšlietu ministrija un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Būvniecību var ierosināt nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarota persona, iesniedzot attiecīgās administratīvās teritorijas būvvaldē būvniecības iesniegumu. Būvvalde 10 darba dienu…
Otrdiena, 24 Jūlijs 2012 03:00

Nodokļu amnestija

Šī gada jūlijā Saeimā tika pieņemts Nodokļu atbalsta pasākuma likums, jeb tā sauktais „Nodokļu amnestijas likums”, kura mērķis ir „atvieglot nodokļu maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu parādu slogu.” Nodokļu amnestija galvenokārt kalpo, lai palīdzētu atgūties komercdarbības veicējiem, kuriem ir izveidojušies ievērojami nodokļu parādi un līdz ar to – tikpat…
Kopš 2010.gada 1.jūlija ārzemniekiem ir dota iespēja saņemt termiņuzturēšanās atļauju Latvijā uz laiku līdz 5 gadiem, iegādājoties nekustamo īpašumu, ieguldot uzņēmumos vai kredītiestādēs. Turklāt uzturēšanās atļauju vienlaicīgi var pieprasīt arī investora ģimenes locekļi (laulātais un bērni, kuri vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu).              …
Mūsdienās jebkura komercdarbības uzsākšana nav iedomājama bez atbilstoša domēna reģistrācijas, kas ļautu maksimāli ātri un viegli mūs atrast plašajā interneta vidē. Taču tikpat svarīgi kā atrast sev unikālu domēna vārdu, ir pārdomāti veikt domēna reģistrācijas procesu. Svarīgi ir zināt un ievērot spēkā esošās likumdošanas normas un domēna reģistrācijas noteikumus, lai…

 

Copyright © 2013 Advokātu birojs Tamberga & Partneri. Visas tiesības aizsargātas. iba2