tamberga logo
Advokātu biroja „Tamberga & Partneri” vadošā partnere Anita Tamberga un juriste Viviāna Puriņa 2014. gada 16. maijā apmeklēja Cicero League of International Lawyers konferenci Poznaņā, kurā Anita Tamberga prezentēja biroju.  
Otrdiena, 04 Marts 2014 18:55

Izlīgums kriminālprocesā

Tāpat kā daudzu citu tiesību institūtu, tā arī izlīguma institūta aizsākumi meklējami aiz mūsu valsts robežām. Par vienu no senākajām izlīguma procedūrām var uzskatīt ASV pastāvošo darījumu par nodarījumu, kur tā pirmsākumus var meklēt vairāk kā 100 gadus atpakaļ.[1] Ja iepriekšminēto darījumu par nodarījumu varētu uzskatīt par izlīguma pirmsākumu, tad…
Otrdiena, 18 Februāris 2014 19:40

Mediācijas institūts

Mediācija ir brīvprātīgs sarunu process, kurā konfliktējošās puses tiekas ar neitrālu trešo pusi, lai apspriestu savu konfliktu un tā iespējamos risinājumus. Tas ir strīdu risināšanas veids, kas atrodas ārpus vispārējās jurisdikcijas tiesas un kur strīdā vai konfliktā iesaistītās puses izmanto neitrālas trešās personas palīdzību, lai mēģinātu atrisināt strīdu vai konfliktu.[1]…
2013.gada 20.jūnijā Saeima pieņēma likumu „Grozījumi Civillikumā” (turpmāk tekstā – Grozījumi), kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī.   Saskaņā ar likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 21.pantu līgumiem, kuri noslēgti līdz 2013.gada 31.decembrim un kuros ietverts pienākums maksāt līgumsodu, ja šo…
2014.gada 01.janvārī spēkā stāsies likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (06.11.2013. likums „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””) un likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu” (06.11.2013. likums „Grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu””) veiktās izmaiņas. Minētie grozījumi cita starpā skar kapitālsabiedrības valdes locekļu ienākumu noteikšanas, to aplikšanas ar algas nodokli un valsts…
Trešdiena, 23 Oktobris 2013 21:03

Aktualitātes dalītā īpašuma regulējumā

Latvijas Republikas Civillikuma (turpmāk – Civillikums) 968.pantā noteikts, ka „uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās daļu”. Tomēr realitātē salīdzinoši bieži pastāv gadījumi, kad zeme pieder vienam īpašniekam, savukārt ēka – citam. Šāda situācija var rasties piespiedu vai brīvprātīga dalītā īpašuma rezultātā.   Lai rastu…

 

Copyright © 2013 Advokātu birojs Tamberga & Partneri. Visas tiesības aizsargātas. iba2